Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003

Raport de evaluare a implemantarii legii nr.52_2003 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001

Raport de evaluare a implemantarii legii nr.544_2001 in anul 2018

Structura organizatorica si organigrama -HCL 6/2018

Dispozitia-6

 

Tipizate (Modele de cereri, Reclamatii Administrative, Declaratii, Formulare)

Documente_descarcat_tipizate

 

Salarii 2019

Salarii asistenti

Stat de functii aparat de specialitate

Salariu de baza pentru personalul 2018

Salariu de baza pentru personalul 2017