Csíkszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal

wedding_wallpaper_09d95

P U B L I C A Ţ I E

În temeiul art.13/1 din Codul Familiei, orice persoană poate face  opunere la încheierea  acestor căsătorii, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sînt  îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor  pe care se întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.