Hotararea nr.8 din 24.02.2022

PROIECTE DE HOTARARI PTR SEDINTA 15.12.2021

anunt si pv afisare materiale sedinta

HCL 73-79

HCL 70-72

HCL 57-58

HCL 59-69

HCL 52-56

HCL 45 din 2021

HCL 46-51 din 2021

sedinta 30.07.2021

Hotararea Consiliului Local 42-44

ANUNT PUBLIC

PROIECTE DE HOTARARE 02.07.2021

Hotărârea nr. 29-41

PROIECT DE HOTARARE NR.86 09.04.2021

Proiect de Hotarare pentru aderearea la Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Turistica -CIOMAD-BALVANYOS

Hotararile Consiliului Local 19-28 din 2021

Proiectele de hotarare Martie 2021

Hotararile Consiliului local Ciucsangeorgiu nr. 8-18 din 2021

Convocare sedinta extraordinara si ordinara 26.02.2021

Anunt public

CONVOCATOR FEBRUARIE

PROIECR-DE-HOTARARE-incetare-mandat-consilier-local-demisie

Materiale sedinta ordinara

Hotarârea Consiliului Local Ciucsângeorgiu 1-2 din 08.01.2021

Hotărârile Consiliului Local Ciucsângeorgiu nr. 39-42

MATERIALE SEDINTA 24.11.2020

Proiect de hotarare priv prezidiul si comisii de specialitate

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 164SG02112020

Hotararile Consiliului Local al Comunei Ciucsangeorgiu 30-23 din 2020

HCL 11-15 Ciucsangeorgiu

HOTĂRĂREA NR.47_28.11.2019

PROIECT DE HOTĂRĂREA NR.36_19.09.2019

HOTĂRÂREA nr.35/31/07/2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ciucsângeorgiu

HCL 35

HOTĂRÂREA nr.34/31/07/2019 privind aprobarea studiul de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  Realizarea condițiilor de coexistență cu rețelele electrice existent, în Comuna Ciucsângeorgiu

HCL 34

HOTĂRÂREA nr. 33/31/07/2019 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol al parcelei de teren în suprafață de 4000 mp, proprietatea publică al Comunei Ciucsângeorgiu, situat în extravilan,identificat cu CF nr. 51614, nr. Cadastral 51614, destinată înființării Zonei de agrement și sport în Comuna Ciucsângeorgiu, precum și mandatarea Primarului Comunei Ciucsângeorgiu pentru semnarea tuturor documentelor necesare în acest sens

HCL 33

HOTĂRÂREA nr. 32/31/07/2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ciucsângeorgiu, pe anul 2019, Trimestrul III (1).

HCL 32

Hotărârea Nr. 31/18/07/2019 privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale ADI Sistem integrat de management al deșeurilor Harghita

Hotararea nr 31 din 2019

Hotărârea Nr. 30/18/07/2019 privind Programul pentru acordarea de finanțari nerambursabile din bugetul general al Comunei Ciucsângeorgiu pentru Anul 2019, în domeniul culturii și sportului

Hotararea nr 30 din 2019

Hotărârea Nr. 29/18/07/2019  privind  ocuparea definitivă a unei suprafețe de 500  mdin domeniul public al comunei Ciucsângeorgiu, pe toată perioada existenței podului peste pârâul Fișag și  totodată aprobarea executării lucrărilor pe o suprafață de  500  mdin domeniul public al comunei Ciucsângeorgiu, având ca obiect construire pod peste pârâul Fișag, de pe strada Laczok, comuna Ciucsângeorgiu

Hotararea nr 29 din 2019

Hotărârea Nr. 28/18/07/2019  privind ocuparea definitivă a unei suprafețe de 2 mdin domeniul public al comunei Ciucsângeorgiu, pe toată perioada existenței rețelei de gaze naturale și  totodată aprobarea executării lucrărilor pe o suprafață de  2  mdin domeniul public al comunei Ciucsângeorgiu, având ca obiect extinderea de conductă și realizarea unui branșament de gaze naturale la imobilul situat în satul Ciucsângeorgiu nr. 106, comuna Ciucsângeorgiu județul Harghita, cu titlu gratuit

Hotararea nr 28 din 2019

Hotărârea Nr. 27/18/07/2019 privind completarea anexei inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciucsângeorgiu

Hotararea nr 27din 2019

PROIECT DE HOTĂRĂREA NR. 1829/20.05.2019

PROIECT DE HOTĂRĂREA NR. 1829/20.05.2019

DISPOZIȚIA NR. 156 DIN 17.05.2019

DISPOZIȚIA NR. 156 DIN 15.05.2019

Hotarare Nr.22/26

Hotararea 22/26 -21.05.2019

Hotarare Nr.21

Hotararea 21 – 08.04.2019

Hotarare Nr.20

Hotararea 20 – 08.04.2019

Hotarare Nr.19

Hotararea 19 – 08.04.2019

Hotarare Nr.18

Hotararea 18 – 08.04.2019

Hotarare Nr.17

Hotararea 17-08.04.2019

Hotarare Nr.15

Hotararea 15-08.04.2019

Hotarare Nr.14

Hotararea 14-08.04.2019

Hotarare Nr.13

Hotararea 13-08.04.2019

Hotarare Nr.12

Hotararea 12-08.04.2019

Hotarare Nr.730

Proiect de Hotarare Nr.730 din 25.02.2019

Hotarare Nr.11

Hotarare Nr.11 din 25.02.2019

Hotarare Nr.10

Hotarare Nr.10 din 25.02.2019

Hotarare Nr.9

Hotarare Nr.9 din 25.02.2019

Hotarare Nr.8

Hotarare Nr.8 din 25.02.2019

Hotarare Nr.7

Hotarare Nr.7 din 25.02.2019

Hotarare Nr.6

Hotarare Nr.6 din 25.02.2019

Hotarare Nr.5

Hotarare Nr.5 din 25.02.2019

Hotarare Nr.4

Hotarare Nr.4 din 25.02.2019

Hotarare Nr.3

Hotarare Nr.3 din 25.02.2019

DISPOZITIA NR.82

Dispozitia Nr. 82 din 20.02.2019

Convocator

CONVOCATOR NR.647_20.02.2019

Proces Verbal de Afisare a Anuntului Public

PV DE AFISARE ANUNT PUBLIC NR.4627_28.12.2018

Dispozitia nr. 81/05/02/2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea legii 544/2001 si L 52/2003

Dispozitia-81

Dispozitia 64 organizarea activitatii de aparare impotriva incediilor

Dispozitia 64

Dispozitia 65 aprobare SNA

Dispozitia 65

Dispozitia 66 Comitetul Local Situatii de Urgenta

Dispozitia 66

Hotărâre nr.1 din 25.01.2019

Hotararea 1

Hotărâre nr.2 din 25.01.2019

Hotararea 2

Hotărâre nr.40 din 28.12.2018

Hotărâre nr.40

Hotărâre nr.39 din 27.12.2018

Hotărâre nr.39

Dispoziție nr. 252

2018 December  07.

Dispozitie-convocarea sedintei

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli

2018 December  27.

HCL nr. 39

Convocare sedință extraordinară a Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu

2018 December  21.

Dispozitia nr. 258

Hotărâre nr. 38/18.12.2018

HCL nr.38

Convocare sedință ordinară a Consiliului local al comunei Ciucsângeorgiu

2018 December  14.

Dispozitia-convocare sedinta

Hotărâre nr. 36/12.12.2018

2018 December  12.

HCL nr.36

Hotărâre nr. 35/12.12.2018

2018 December  12.

HCL nr.35

Hotărâre nr. 34/12.12.2018

2018 December  12.

HCL nr.34

Hotărâre nr. 33/12.12.2018

2018 December  12.

HCL nr.33

Hotărâre nr. 32/12.12.2018

2018 December  12.

HCL nr.32

Delimitările secțiilor de votare din CIUCSÂNGEORGIU

2018 Április  28 – 29.

SintezaDispozitiePrimar_201810020401